Tytuł Ogłoszenia:

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Dodano: 2016-10-11 10:09:20

Kontakt:

Marta Domin

510298825

SZANOWNI PAŃSTWO,
z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

DLA KOGO:
Projekt skierowany jest do:
osób w wieku od 15 do 29 lat, w tym osoby niepełnosprawne,
osób zamieszkujących na obszarze woj. lubuskiego,
osób należących do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).
NA CO:
W ramach projektu uczestnik bezpłatnie skorzysta z:
indywidualnego doradztwa zawodowego: opracowanie Indywidualnego Planu Działania
szkolenia zawodowego poświadczonego certyfikatem: uczestnikowi zapewnia się stypendium szkoleniowe, catering i zwrot kosztów dojazdu,
trzy miesięcznego, płatnego stażu zawodowego,
indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy: przygotowanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, udostępnienia pracodawcom oferty uczestnika. Każdemu uczestnikowi przedstawione zostaną min. 3 oferty pracy oraz przeprowadzony zostanie wspólny proces aplikacji.
ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ I ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!
PO WIĘCEJ INFORMACJI SKONTAKTUJ SIĘ Z BIUREM PROJEKTU:
Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek,
ul. Pocztowa 3/15, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 510 298 825, e-mail: m.domin@biuroprojektu.eu

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Marta Domin

  Główne zdjecie: